WHO: Nedstenging bør være siste utvei i Europa


WHO: Nedstenging bør være siste utvei i Europa

Nasjonale nedstengingstiltak bør betraktes som en redningsplanke under pandemien, ifølge WHO Europa, som påpeker at kontinentet igjen er koronaens episenter.
Les mer om: