Wenche Blomberg: – Oslos vanskjøtsel gjør Prindsen avhengig av alkohol


Wenche Blomberg: – Oslos vanskjøtsel gjør Prindsen avhengig av alkohol

– 100 års forfall gjør at bare alkoholpusherne kan betale nok for at det historiske stedet Prindsen kan bli pusset opp uten at det skal koste Oslo kommune noe, sier Wenche Blomberg.