Warner Bros.-sjefen trekker seg etter sex-anklager


Warner Bros.-sjefen trekker seg etter sex-anklager

- Kevin erkjenner at hans feil er uforenlige med forventningene firmaet har til lederskap.