Vy vant: Dette blir nytt


Vy vant: Dette blir nytt

Trafikkpakke Vest, som omfatter flere populære og trafikkerte togstrekninger, er tildelt Vy. De lover en rekke forbedringer i togtilbudet til de reisende.