Voldsom øking og nytt forbruksmønster i internettrafikken


Voldsom øking og nytt forbruksmønster i internettrafikken

Med stadig flere som jobber hjemmefra i disse tider har Globalconnect sett store endringer i trafikken på nett.