Voldsalarm bidrar ikke alltid til å redde liv


Voldsalarm bidrar ikke alltid til å redde liv

Jeg fikk voldsalarm og den mistenkte ble ilagt besøksforbud, men jeg tenkte alltid at dersom faren var til stede, ville varslingen skje for sent.