Viser fram kona


Viser fram kona

Kom sammen på den røde løperen.