Virtuelle vikinger i VR og holografi har inntatt Oslo


Virtuelle vikinger i VR og holografi har inntatt Oslo

Nytt opplevelsessenter baserer seg på digitale teknikker.
Les mer om: