Vippestaten Pennsylvania får utvidet opptellingsfrist


Vippestaten Pennsylvania får utvidet opptellingsfrist

USAs høyesterett gir Pennsylvania medhold i å utvide fristen for opptelling av poststemmer og avslår dermed Republikanernes krav om å nekte en slik utvidelse.
Les mer om: