Vindkraftaksjonistar hindra transport


Vindkraftaksjonistar hindra transport

Du kjenner nok godt til kva dei har skrive, men veit du kvar dei kjem frå? Ta testen her.