Vindafjord opnar for vindmøller


Vindafjord opnar for vindmøller

Eit fleirtal på fem av ni representantar i Vindafjord formannskap svarte på NVE sitt høyringsbrev at dei kunne tenka seg vindmøller i deler av kommunen – på ei rad vilkår.
Les mer om: