Ville hatt Nikola Tesla eller Keith Richards på middag (pluss)


Ville hatt Nikola Tesla eller Keith Richards på middag (pluss)

Halvor Haarstad i Statkraft er byggeleder for etableringen av Roan vindpark. Han har med det sitt daglige virke på Fosens tak.