Ville avsløre barneovergrep – dømt for å krenke privatlivets fred


Ville avsløre barneovergrep – dømt for å krenke privatlivets fred

«Barnas Trygghet»-grunnlegger Stig Kalsnes er dømt til 75 dagers fengsel for å ha krenket privatlivets fred, samt for å ha publisert bilder uten samtykke fra dem som er avbildet.
Les mer om: