Vil være føre var en opioid-epidemi i Norge


Vil være føre var en opioid-epidemi i Norge

USA sliter med en opioid-epidemi. Senter for rus- og avhengighetsforskning og Norsk forening for almennleger vil være tidlig ute for å forhindre en lignende situasjon her i landet.
Les mer om: