Vil stille strengere krav ved øvelseskjøring


Vil stille strengere krav ved øvelseskjøring

Den som skal øvelseskjøre med eleven, kan måtte registrere seg.