Vil sette bort behandling av ny varslingssak


Vil sette bort behandling av ny varslingssak

Formannskapet i Søgne er ikke rette instans til å behandle den nye varslingssaken, mener Høyres gruppeleder Tom Løchen.
Les mer om: