Vil redde Vitenmuseet


Vil redde Vitenmuseet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det er påvist forurensning av grunnen - men ikke så alvorlig som først fryktet, sa ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) til Sokndal kommunestyre.Det er likevel en kostnad med å rydde opp.- Som ordfører har vi tilbudt oss å finne ut av det sammen. Jeg har søkt Fylkesmannen om ekstraordinære skjønnsmidler til det. Jeg regner med svar i løpet av juni, sier Pedersen.Han understreket overfor kommunestyret at Jøssingfjord Vitenmuseum er et «kjempesvært prosjekt» og at det er viktig at alle bruker de kanaler man har og gjør en jobb for å få det realisert.- Det er viktig at alle bidrar. Det ville vært fantastisk for Sokndal kommune om vi kunne greid å få dette prosjektet i havn.AVGJØRENDE: Analyserapporten som kom mandag anbefaler at de utgravde massene ved Helleren og Tellenes fjernes så snart som overhodet mulig, og leveres til godkjent deponi.Det er uklart hva det vil koste å få rydde opp i avfallet. Prisen på dette er avgjørende for Vitenmuseets fremtid, sier daglig leder Leif Dybing på Dalane Folkemuseum.- Målet er at prisen på avfallshåndteringen skal være klart til styremøte i Dalane Folkemuseum onsdag. Prisen avhenger av hvor avfallet kan deponeres, sier Dyping til Agder.Gravearbeidene på grunnen ved Jøssingfjord Vitenmuseum ble oppdaget av Titania i februar under en prøvetakingsrunde av grunnvannsbrønnene ved Helleren. Sokndal kommune utstedte pålegg om stans i igangsatt terrenginngrep, og det ble gjennomført et hastemøte mellom kommunen, vitenmuseet og Titania. Jøssingfjord vitenmuseum ble også pålagt å ta ytterligere prøver av de utgravde massene, samt å utarbeide en tiltaksplan.Kan bli stopp Det er Dalane Folkemuseum som leier grunnen i Jøssingfjord av Titania. Daglig leder Leif Dybing sier det er alarmerende at det kan bli en ekstraregning for å fjerne forurenset masse. Det kan føre til permanent stans for vitenmuseet. Det er tiltakshaver, altså Dalane Folkemuseum som er ansvarlig for å fjerne eventuell forurensning.- La oss si det blir dyrt, som et tankeeksperiment. Da er det stopp for Jøssingfjord Vitensenter. Vi har brukt 20 millioner kroner til nå på prosjektering og hele prosessen. Hva som skjer i fortsettelsen er en avgjørelse styret i Dalane Folkemuseum må ta 15. mai. Vi kan være heldige, eller det kan også bli svindyrt om avfallet må sendes til Langøya.