Vil kutte kostnadene før Stad skipstunnel kan byggast


Vil kutte kostnadene før Stad skipstunnel kan byggast

Et midlertidig brakkebygg sørger for at barn og voksne slipper å sitte i korridorer der alvorlig syke mennesker fraktes forbi på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus. – Etterlengtet, ifølge sykehuset.