Vil ha kraftledning i jorden til Ertsmyra


Vil ha kraftledning i jorden til Ertsmyra

Sigmund Oksefjell (Sp) kom med et kabel-forslag som ble enstemmig vedtatt.