Vil gjøre Svalbard til verdens nordligste kulinarisk matdestinasjon


Vil gjøre Svalbard til verdens nordligste kulinarisk matdestinasjon

Forskere og næringsliv jobber sammen med mål om å gjøre Svalbard til verdens nordligste kulinarisk matdestinasjon basert på småskala fiskeri. Delikatessene kongekrabbe og snøkrabbe skal spille hovedrollen.