Vil bruke 4,8 mrd. på medisinsk utstyr


Vil bruke 4,8 mrd. på medisinsk utstyr

Regjeringen vil bruke 27 milliarder friske kroner for å få Norge ut av koronakrisen. Milliardene er tenkt til blant annet kutt i formuesskatten, kompetanseheving, bedre arbeidsintegrering, kontantstøtte og lønnskompensasjon.
Les mer om: