Vi skal ikke selge boka di


Vi skal ikke selge boka di

Kritikernes oppgave er å være en uavhengig vurdering og en motsats til reklamen, ikke å «skape leseglede».