Vi skal betale mer med ”wearables”


Vi skal betale mer med ”wearables”

2018 vil bringe stadig flere betalingsalternativer i form av såkalte wearables.