Vi når ikke bærekraftsmålene uten digital innovasjon


Vi når ikke bærekraftsmålene uten digital innovasjon

Gårsdagens løsninger er ikke svaret på morgendagens utfordringer.