Vi må lære av krisa


Vi må lære av krisa

Næringspolitikken må overleve politisk krisetid.