Vi krasjer for over 750 millioner i desember


Vi krasjer for over 750 millioner i desember

1 av 3 har stressbulket – og nå er kaosnivået på topp hos mange.