Veterinærer frykter sykdommer i importert fôr


Veterinærer frykter sykdommer i importert fôr

Veterinærinstituttet er bekymret for at det fra 13. juli blir tollfritt å importere grovfôr. De anbefaler import fra land med likt sykdomsbilde som i Norge.
Les mer om: