Verdens grensemurer tilsvarer 887 Berlin-murer - her er de mest ekstreme


Verdens grensemurer tilsvarer 887 Berlin-murer - her er de mest ekstreme

Antallet murer i verden har økt betraktelig, og omfanget på murene har økt enda mer. Flere skal det dessuten bli.