Verden kan få en ny nasjon


Verden kan få en ny nasjon

Innbyggerne i Bougainville har vedtatt å støtte kravet om at området skal løsrive seg fra Papua New Guinea. Tallet på nasjoner i verden kan dermed øke til 196.