Verden bruker mer kull


Verden bruker mer kull

Selv om Europa og USA brenner mindre kull, øker forbruket kraftig i Asia. Det går fram av årsrapporten fra Det internasjonale energibyrået IEA.
Les mer om: