Verdalskalk spleiser på ny gang- og sykkelveg(pluss)


Verdalskalk spleiser på ny gang- og sykkelveg(pluss)

Verdalskalk AS forplikter seg til å bidra med inntil 12 millioner kroner i en ny gang- og sykkelveg fra Valstad til Lysthaugen langs fv. 72.
Les mer om: