Ventetiden på sykehusene gikk ned i fjor


Ventetiden på sykehusene gikk ned i fjor

Gjennomsnittlig ventetid på sykehusene var 57 dager i 2017, en nedgang på tre dager fra 2016. Regjeringens mål er en ventetid på under 50 dager innen 2021.