Ventetiden på norske sykehus har økt kraftig


Ventetiden på norske sykehus har økt kraftig

Redusert aktivitet på norske sykehus har gitt sterk økning i ventetider. Dette gjelder særlig ventetidene for somatisk behandling, ifølge Helsedirektoratet.
Les mer om: