Ventet seks år på erstatning


Ventet seks år på erstatning

Tobias Sigurdsen Odner (24) måtte vente seks år på å få utbetalt erstatning fra staten, for det han kaller et «ødelagt liv» etter vaksinen mot svineinfluensa i 2009.