Vekst for Vy i 2019


Vekst for Vy i 2019

I fjor ble det gjennomført 73,2 millioner reiser med Vys tog i Norge. Det er en økning på 2,8 prosent sammenlignet med 2018.
Les mer om: