Ved veis ende


Ved veis ende

Den kom som en bil fra fremtiden med karbonstruktur, laserlys og 3D-printede deler, men tidligere i år stanset produksjonen av BMW i8.
Les mer om: