Varsler om fryktkultur i Nav


Varsler om fryktkultur i Nav

Usikkerhet og frykt skapt av ledere innad i Nav fører til dårlig behandling av brukerne, mener tidligere Nav-ansatt i Larvik.
Les mer om: