Varaordfører og ordfører signerte for lån - nå skal saken undersøkes av kontrollutvalget


Varaordfører og ordfører signerte for lån - nå skal saken undersøkes av kontrollutvalget

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Kredittlånet på 300.000 kroner ble signert av styreleder i VEAS, Wenche Skarheim, og ordfører Rune Berg 25. mars i år. - Styrets leder opplyste på spørsmål fra styret at man hadde fått utgifter ut over det man hadde midler til, så hun hadde derfor sammen med Ordfører Rune Berg, tatt opp en ny kassakreditt med pant i eiendommen på Vensmoen, skriver Jan Arild Ellingsen til rådmannen i Saltdal kommune.Fullmakt VEAS har i mange år slitt med en anstrengt økonomi, og Saltdal kommune har i mange år gitt tilskudd til selskapet for å opprettholde driften. Derfor tok selskapet også ifjor høst opp et kassakredittlån, og kommunen ga før jul også tilskudd på over 300.000 kroner til selskapet.Ellingsen kom inn i styret i selskapet i slutten av august ifjor, og mener dette nye låneopptaket i år skulle vært styrebehandlet.- Min umiddelbare respons på dette er at jeg ikke kjenner til at styret har behandlet sak om dette, og at hun i så fall må ha gått ut over egne fullmakter, skriver Ellingsen.Garanti Han reagerer også på at ordføreren har signert for låneopptaket, og dermed stilt garanti på vegne av Saltdal kommune. Han skriver at han oppfatter at det burde vært avholdt generalforsamling, om ordføreren skulle kunne ta et slik grep.- Siden det ikke har vært avholdt noen generalforsamling, stiller jeg meg undrende til om ordfører kan stille som garantist/kausjonist, uten at dette er gjort som en følge av et kommunestyrevedtak, skriver Ellingsen.Ifølge Fylkesmannen kan Saltdal kommune garantere for beløper inntil 500.000 kroner, uten at det søkes om lov til dette. SPØRSMÅL. Ronny Sortland (FrP) stilte spørsmål om saken i formannskapet torsdag, men fikk ikke gehør for at det var rett arena for å diskutere saken. Foto: Tarjei Abelsen I brevet skriver han også at han har bedt Skarheim om å komme med en sak om låneopptaket, slik at det kan behandles på en formelt korrekt måte. - I tillegg har jeg i ettertid bedt om innsyn i alle forhold som har med kassakreditten å gjøre, skriver Ellingsen.Spesielt Ellingsen ber rådmannen Ronny Seljeseth om å avklare gjeldende regler for denne type saker, og ber også om å få en vurdering av saken fra rådmannens side. - Det er ikke naturlig for meg å se på det, fordi administrasjonen ikke har myndighet over selskapet, og det er politisk valgte styremedlemmer, sier Seljeseth til Saltenposten.Han har anbefalt at kontrollutvalget ser på saken, fortalte han til formannskapet torsdag formiddag. Der tok Jan Arild Ellingsens partikollega Ronny Sortland opp saken. Han spurte om lovligheten rundt låneopptaket. Arbeiderpartiets nye vara-ordførerkandidat Truls Paulsen syns det er spesielt at saken i det hele tatt er et tema i formannskapet. SPESIELT. Truls Paulsen (Ap) skjønte ikke hvorfor Vensmoen Eiendom AS ble et tema i formannskapet. Han mente det var en intern sak for selskapet, og ikke en politisk sak. Foto: Sylvia Bredal - Formannskapet skal ikke overstyre daglig driften i et selskap, dette må være en sak for styret, sa Paulsen i formannskapet. Han skjønner ikke hvorfor Sortland tar dette opp i formannskapet.Videreføring Kontrollutvalgets leder har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar, og ordfører Rune Berg vil ikke kommentere saken før kontrollutvalget har sett på den.Styreleder Wenche Skarheim er i utlandet, men svarer Saltenposten på epost:- Vi har tidligere vært nødt å ta opp kassakreditt på bakgrunn av likviditeten, og vi så oss nødt til å videreføre denne nå. Dette er gjort på samme måte som tidligere, skriver Skarheim.Også hun mener kontrollutvalget er rett instans for å se på saken, når det stilles spørsmål rundt lovligheten i låneopptaket.- Om det er gjort en formalfeil i denne saken er kontrollutvalget den rette instans til å behandle den. Medlemmer i styret står fritt til å henvende seg til kontrollutvalget om de mener det er begått en feil i styrebehandlingen.Bedring Styremedlem i VEAS, Jan Erling Håkonsen sier til Saltenposten at høye strømutgifter er en del av årsaken til kredittlånet. Han opplever at saken gjøres større enn den er av Jan Arild Ellingsen. - Jeg har full tillit til styreleder, sier Håkonsen.Skarheim legger ikke skjul på at VEAS fremdeles har likviditetsproblemer med bakgrunn i store areal som ikke er utleid og høye kostnader i vinterhalvåret med høye strøm- og driftsutgifter. Men hun tror økonomien i selskapet vil bli bedre i løpet av året.- Vi regner med at vi utover våren vil komme i balanse, da vi forutsetter at driftsutgiftene blir lavere, skriver hun.Selskapet har vedtatt en strategi for utleie, drift og salg, som skal overleveres kommunen etter påske.