Vant over Difi


Vant over Difi

Askøy kommune ble ilagt tvangsmulkt for brudd på kravene til universell utforming, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet var ikke enig i avgjørelsen.
Les mer om: