Valde å sende utleigesaka direkte til formannskapet


Valde å sende utleigesaka direkte til formannskapet

Ei ny sak om utleigereglar og satsar for skulebygg vart sendt direkte til formannskapet, etter at førre sak vart utsett etter diskusjon om inhabilitet på utvalsmøtet.
Les mer om: