Væpnet aksjon mot asylmottak


Væpnet aksjon mot asylmottak

Politiet aksjonerte mot Leira asylmottak i Levanger etter at en kvinne skal ha truet med kniv.