Uvaksinert far mistet samværsretten


Uvaksinert far mistet samværsretten

- Ikke i barnets beste interesse å ha kontakt med ham, sier dommer.