Uværet treffer kysten ved Oslofjorden


Uværet treffer kysten ved Oslofjorden

Mange steder knekker trær og en rekke båter har slitt seg rundt Oslofjorden. Hovedredningssentralen oppfordrer alle til å holde seg på land.