Utvikler filter som skal beskytte mot korona-viruset


Utvikler filter som skal beskytte mot korona-viruset

Også bilbransjen er hardt rammet.