Utvidet skjenking i bakken


Utvidet skjenking i bakken

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Rådmannen i Sirdal anbefalte at en søknad om utvidet skjenketid med to timer for Sirdal Booking AS for skjenkebevillingen for pizzeria/ kafe ved stolheisen i Tjørhomfjellet i påsken 2019 ikke skulle imøtekommes.- Sirdal Booking AS sin beliggenhet til skitrekk og aktiviteter som er benyttet av familier med barn tas i utgangspunktet som hovedgrunnlag for avslag. Påsken er en viktig familietid der en bør ta hensyn til andre. I tillegg stilles det spørsmål om utvidelse av skjenketider fra klokken 16.00 til kl. 14.00 er av stor viktighet for bedriften, påpekte rådmannen i sin innstilling.Habilitet Innstillingen fra oppvekst- og levekår var imidlertid at søknaden burde imøtekommes.Både ordfører Thor Jørgen Tjørhom og Øystein Tjørhom var inhabile da saken skulle behandles i kommunestyret like før påske.- I administrasjonsutvalget stilte varaordfører Netland spørsmål ved habilitet til arbeidstagere som part i en sak. Har han vurdert sin egen habilitet som part i saken her som lensmann med uttalerett om skjenkebevilling, spurte Rolv Guddal (Ap).- Jeg er ikke part i denne saken overhodet. Dette har vi diskutert mange ganger og du kommer med den samme reglen hver gang. Jeg tror kanskje flere begynner å bli lei av dette, kommenterte Netland (KrF).Likebehandling - Det var jeg som kom med forslag til å endre rådmannens forslag til vedtak, sa Jon Uleberg (H).- Begrunnelsen er at andre skitrekk som Fidjeland har fått enda mer utvidet løyve tidligere. Da blir det forskjellsbehandling om noen skal få og andre ikke.- I utgangspunktet var jeg og flere innstilt på å følge rådmannen, men vi kan ikke ulikebehandle, sa Lars Audun Fodstad (Sp).- Når det andre har skjenking fra åtte om morgenen hadde vi ikke noe problem med dette. Det går forøvrig tydelig frem av saken at lensmann er part, sa Glenn Oliver Josdal (Ap).- Det er også søkt om utvidet skjenkeområde. Det burde vært kart over det uteområdet. Hva gjelder om skjenkeområdet i forslaget spurte Siri Fidjeland (Sp).- Uteområdet er utvidet noe ut fra området som de har fra før, men her er det primært skjenketidspunktet som er det sentrale, forklarte rådmannen.Kommunestyret vedtok å gi både utvidet skjenketid og skjenkeområde mot tre stemmer (KrF).