Utleier, er du forsikret?


Utleier, er du forsikret?

Bolig- og innboforsikringen du har dekker vanligvis ikke skader og lignende utført av leietaker.