Utbyggerne styrer – kommunen satser på dialog


Utbyggerne styrer – kommunen satser på dialog

Utbyggerne setter selv miljøkravene når det bygges nytt på det gamle industriområdet Västra Hamnen i Malmö. Dialog er kommunens viktigste virkemiddel.