Uroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne


Uroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne

Mange flere enn før har symptomer på depresjon og posttraumatisk stresslidelse.