Unik norsk nyreforskning gir ny innsikt om aldring


Unik norsk nyreforskning gir ny innsikt om aldring

En omfattende internasjonal studie har undersøkt hvordan nyren påvirkes av alderdom. De norske forskerne sier likevel at de fortsatt leter etter ungdomskilden.