Unik BMW-klassiker selges – les kontrakten før du legger inn bud!


Unik BMW-klassiker selges – les kontrakten før du legger inn bud!

Da vil du kanskje være villig til å betale litt ekstra. Se bildene: